Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej "Lanzania"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000312439
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ul. Świętojańska 1
  • 82-340 Tolkmicko
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Tolkmicko