Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000443335
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • ul. Kraszewskiego 2B/7
  • 10-286 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Stowarzyszenie zrzesza osoby w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację i zwiększanie udziału mieszkańców osiedla/ miasta w życiu publicznym.