Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000458920
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ul. Ratuszowa 5
  • 11-700 Mrągowo
  • Powiat: mrągowski
  • Gmina: Mrągowo

Cele stowarzyszenia:
1. Kultywowanie wśród społeczeństwa tradycji walk niepodległościowych Wojska Polskiego oraz czynu zbrojnego polskiego żołnierza.
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej i wojskowo-obronnej oraz umiejętności użytecznych dla obronności Państwa.
3. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami.
4. Konsolidowanie środowiska osób związanych z funkcjonowaniem jednostek i instytucji Wojska Polskiego na Ziemi Mrągowskiej, w szczególności 9 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Łączności oraz Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo.
5. Działanie na rzecz emerytów wojskowych, kombatantów i osób represjonowanych.