Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych REGENERV

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000487893
  • Rok założenia: 2013
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Warszawska 30
  • 10-082 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych REGENERV jest Organizacją Pożytku Publicznego. Została ustanowiona w 2013 r. w Olsztynie. Powstała jako próba pomocy chorym na nieuleczalne neurodegeneracyjne choroby. Dzięki działaniom Fundacji zbudowane zostało ultranowoczesne laboratorium, w którym możliwe jest chodowanie komórek macierzystych.
Do głównych celów należą propagowanie wiedzy o komórkach macierzystych i możliwościach ich stosowania w leczeniu chorób układu nerwowego i kręgosłupa, wykorzystaniu w medycynie klinicznej. Niezwykle ważnym celem jest wspieranie rozwoju działalności i prac badawczych służących ratowaniu życia i zdrowia z wykorzystaniem komórek macierzystych, organizowanie konferencji naukowych, pomoc chorym na choroby układu nerwowego i kręgosłupa przygotowywanym do leczenia komórkami macierzystymi, w trakcie takiego leczenia jak i po zastosowaniu leczenia.