Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynku

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000606872
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja i organizacja wolontariatu, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Ratusz 1
  • 11-015 Olsztynek
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Olsztynek

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw - naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu.