Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "Promyk"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000019992
  • Rok założenia: 2000
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • ul. 1 Maja 6 C
  • 14-200 Iława
  • Powiat: iławski
  • Gmina: Iława

Od chwili powstania Stowarzyszenia zajmujemy się wszechstronnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami, a od 2012r. także wsparciem osób starszych. Naszym celem jest stworzenie rozwiązań systemowych na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób z niepełnosprawnościami i starszych, z poszanowaniem ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.
Nasze działania mają na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ich integrację ze środowiskiem lokalnym oraz stworzenie warunków do usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi.