Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000038316
  • Rok założenia: 1978
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Żołnierska 14, pok. 129
  • 10-561 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem PTP jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.