Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 17 (ewidencja stow. zwykłych, Starostwo Powiatowe w Iławie)
  • Rok założenia: 2018
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
  • ul. Sobieskiego 14/36
  • 14-200 Iława
  • Powiat: iławski
  • Gmina: Iława

Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom rozpoczęło działalność 2 sierpnia 2018 r. Powstało z fascynacji i troski nad procesem rozwoju dziecka oraz chęci aktywnego brania w nim udziału. Jest stowarzyszeniem zwykłym, niezarobkowym, co oznacza, że swoje działania finansuje z dotacji. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat iławski w województwie warmińsko-mazurskim.
Misja Stowarzyszenia: Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na optymalny, wszechstronny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do samorealizacji i autonomii.
Wizja Stowarzyszenia: Myślimy o dziecku i jego otoczeniu jednocześnie.