Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000042009
  • Rok założenia: 1990
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • ul. Łuczańska 1
  • 11-500 Giżycko
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Giżycko

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH została utworzona pod koniec 1990 roku, a jej założycielami było kilka samorządowców lokalnych, ówcześni wojewodowie- suwalski i olsztyński oraz kilku zapaleńców. Obecnie działa w imieniu i na rzecz 31 gmin mazurskich stanowiących obszar 5400 km2 i od lat z powodzeniem realizuje swoje cele statutowe, którymi m.in. są:
- inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich,
- stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności,
- promowanie budowy oczyszczalni ścieków i innych rozwiązań uniemożliwiających degradację środowiska,
- tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,
- propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnienie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.