Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000221902
  • Rok założenia: 2011
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Bohaterów Westerplatte 24/2
  • 11-500 Giżycko
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Giżycko

Działamy na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin. Swą działalność opieramy na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Pełna nazwa dokładnie określa naszą grupę: chorzy i opiekunowie szukają wsparcia i pomocy, przyjaciele – to ludzie o dużej wrażliwości chcący bezinteresownie zrobić coś dla dobra innych. Stowarzyszenie ma za zadanie integrować i wyzwalać aktywność wśród chorych i członków ich rodzin, udzielać różnorodnej pomocy, przeciwdziałać postawom rezygnacji, osamotnienia, bezradności.