Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000550281
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Żołnierska 18a
  • 10-561 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+ zostało założone w czerwcu 2015r.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz działalności edukacyjnej i wychowawczej Zespołu Placówek Specjalnych działających przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18 a 10-561, poprawy warunków lokalowych, zaplecza dydaktycznego, terapeutycznego w tym szczególności podejmowania działań w kierunku zaspakajania potrzeb rozwojowych chorych dzieci.