Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000724108
  • Rok założenia: 2018
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Mickiewicza 15
  • 19-300 Ełk
  • Powiat: ełcki
  • Gmina: Ełk