Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000016448
  • Rok założenia: 1992
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Mickiewicza 5
  • 10-548 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Jesteśmy stowarzyszeniem edukacyjnym, które powstało w 1992 r. Jako organizacja pozarządowa działamy na rzecz kształcenia ustawicznego. Poprzez sieć placówek i szkół, zlokalizowanych w 12 miastach regionu, realizujemy misję: edukacji ustawicznej dorosłych i młodzieży. Działamy przede wszystkim w obszarze kształcenia kursowego i szkolnego. Prowadzimy usługi w zakresie doradztwa zawodowego i biznesowego.