Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000243025
  • Rok założenia: 2005
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Towarowa 9/15
  • 10-959 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Misją Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wspieranie partnerów - rolników, przedsiębiorców a także samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków z zewnątrz, w tym głównie w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.