Fundacja "Debata"

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000337806
  • Rok założenia: 2009
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ul. Boenigka 10/26
  • 10-686 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Fundacja jest od 2009 roku wydawcą bezpłatnego miesięcznika "Debata", który porusza tematy związane z aktualnymi wydarzeniami na scenie politycznej, zagadnieniami gospodarczymi, społeczno-kulturalnym, a także historią Warmii i Mazur i jej wpływem na teraźniejszość.