Stowarzyszenie "Święta Warmia"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000311826
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ul. Boenigka 10/26
  • 10-686 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Nasze Stowarzyszenie zrzesza ludzi różnych zawodów, poglądów i zamiłowań. Łączy nas przekonanie, że najważniejszym, choć niełatwym w obecnej rzeczywistości warunkiem odbudowy prawdziwej wspólnoty pochodzenia jest bezinteresowna praca dla dobra wspólnego i poszukiwanie wspólnych, jednoczących idei, zgodnych z katolicką tradycją Warmii.