Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000277923
  • Rok założenia: 2007
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Lipowa 2
  • 11-036 Unieszewo
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Gietrzwałd

Cele stowarzyszenia:
a)Rozwój Unieszewa i okolicznych miejscowości
b)uaktywnianie i integracja lokalnych społeczności
c)krzewienie sportu, rekreacji i wypoczynku oraz aktywnej turystyki
d)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet, mężczyzn, osób samotnych , seniorów, chorych i niepełnosprawnych
e)animowanie oraz wspieranie działań z zakresu kultury, sztuki i oświaty
f)realizacja działań sprzyjających rozwojowi kompetencji i samodoskonalenia osób stowarzyszonych