Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000058400
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Słowackiego 4
  • 11-100 Lidzbark Warmiński
  • Powiat: lidzbarski
  • Gmina: Lidzbark Warmiński

W ramach Stowarzyszenia działania Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku Warmińskim.