Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000385138
  • Rok założenia: 2011
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Wiosenna 8
  • 14-400 Pasłęk
  • Powiat: elbląski
  • Gmina: Pasłęk

Misją stowarzyszenia jest promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta i gminy Pasłęk oraz terenów przyległych, wspieranie wszelkiego rodzaju aktywności, których zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i własnych umiejętności.
Stowarzyszenie należy do Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur "ATOMY W SIECI"

OFERTA
Organizacja pokazów walk rycerskich.
Warsztaty kuglarskie: szczudła, poi, wachlarze, liny, żonglerka.
Organizacja gier i zabaw integracyjnych.
Tańce Mini Disco.