Stowarzyszenie "Przy Granicy" Powołane na Rzecz Rozwoju Żelaznej Góry

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000226242
  • Rok założenia: 2005
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocja i organizacja wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • Żelazna Góra 41
  • 14-500 Żelazna Góra
  • Powiat: braniewski
  • Gmina: Braniewo

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań związanych z rozwojem społecznym i kulturalnym Żelaznej Góry i jej okolic, a także propagowanie idei wolontariatu. Ponadto przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i szerzeniu się postaw i zachowań antyspołecznych i autodestrukcyjnych.