Fundacja "Prymus"

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000219132
  • Rok założenia: 2004
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Bukwałd 39
  • 11-001 Bukwałd
  • Powiat: olsztyński
  • Gmina: Dywity

Fundacja „Prymus” istnieje od 2004 roku, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Naszym celem jest wspieranie edukacji dzieci z terenów wiejskich tak, by odkrywały w sobie talenty, zdobywały nowe umiejętności, wiedzę o kulturze i historii Warmii oraz otaczającym świecie. Chcemy także aby brały udział w życiu lokalnym pomnażając tym samym wiarę we własne siły, w przyszłości stając się liderami swoich społeczności wykorzystując wiedzę dla swojego i wspólnego dobra. Misję tę realizujemy na wiele sposobów, m. in. przyznając stypendia, organizując konkursy recytatorskie, warsztaty plastyczne i komputerowe, lekcje języka angielskiego i wiele innych. Staramy się edukować poprzez zabawę. Na najzdolniejszych, najaktywniejszych czekają stypendia.