Gminna Rada Kobiet Wiejskich w Grodzicznie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000282752
  • Rok założenia: 2007
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Grodziczno 17A
  • 13-324 Grodziczno
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Grodziczno