Stowarzyszenie na rzecz Ośrodka Aktywności

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000029117
  • Rok założenia: 1998
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ul. Kupnera 18
  • 14-260 Lubawa
  • Powiat: iławski
  • Gmina: Lubawa

Realizowane działania:
- prowadzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie,
- organizowanie i koordynowanie działań mających na celu szeroko rozumianą terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
- inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu szeroko rozumianą pomoc społeczną,
- integracja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz udzielenie im wszelkich form pomocy,
- ochrona praw osób niepełnosprawnych