Fundacja Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000502663
  • Rok założenia: 2014
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Wybudowanie 4
  • 13-306 Kurzętnik
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Kurzętnik

Działania na rzecz rozpowszechniania aktywnej edukacji pozaszkolnej, wspieranie pozytywnych inicjatyw młodzieży, aktywizacja i integracja społeczna, działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, edukacji nauczycieli i dzieci.