Fundacja Kreatywny Umysł

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000611657
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Bielice 78
  • 13-330 Krotoszyny
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Biskupiec

Fundacja powstała w 2016 r. jako odpowiedź na zmiany w polskiej edukacji. Fundatorzy zauważyli, że w polskich szkołach brakuje edukacji nowych technologii. Tworząc społeczeństwo wiedzy nie da się przejść obojętnie obok nowych technologii. Nasze dzieci coraz częściej z niej korzystają, jednak nie zawsze właściwie. Brak jest również nauczania o korzyściach z nowych technologii. Z tego powodu też Fundacja ma na celu edukowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z nowych technologii.
Od września 2017 r. Fundacja podjęła współpracę z właścicielem marki Mój-Robot.pl (http://www.moj-robot.pl/) i prowadzi zajęcia z robotyki.
Dodatkowo w planach jest prowadzenie zajęć z eksperymentów chemicznych i fizycznych.