Fundacja Uskrzydleni - Wspieramy Kreatywnie

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000636401
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Wronki Wielkie 20A
  • 19-500 Wronki Wielkie
  • Powiat: gołdapski
  • Gmina: Gołdap