Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000360388
  • Rok założenia: 2010
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Partyzantów 31
  • 19-500 Gołdap
  • Powiat: gołdapski
  • Gmina: Gołdap

Zadaniem Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest
- zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej i fizycznej członków
- aktywizacja społeczna osób starszych, w tym niepełnosprawnych
- profilaktyka prozdrowotna