Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000159799
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja wolontariatu
  • ul. Krótka 2
  • 19-500 Gołdap
  • Powiat: gołdapski
  • Gmina: Gołdap

Misją Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk” jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, gospodarczych i naukowych służących rozwojowi młodzieży pełnosprawnej oraz niepełnosprawnej szczególnie w dziedzinie tańca, turystyki, teatru. W ramach stowarzyszenia działa Centrum Wolontariatu oraz Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy.