Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000304671
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Kolejowa 3
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej została założona w 2008 r. z inicjatywy Powiatu Oleckiego, samorządów gminnych Świętajna, Wieliczek, Kowal Oleckich oraz instytucji i przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.
LOT Ziemi Oleckiej stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kultury oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Głównym celem LOT Ziemi Oleckiej jest promocja regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, w szczególności obszaru gmin powiatu oleckiego jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i za granicą oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej.