Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000182142
  • Rok założenia: 1997
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Kopernika 6
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku rozpoczeło swoją działalność od 1997 roku. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie Rodziców osób niepełnosprawnych i osób wspierających, tworzenie warunków do rozwoju oświaty i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.