Oleckie Stowarzyszenie Pszczelarzy "Pszczółka"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000082948
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • ul. Żeromskiego 15/1
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Oleckie Stowarzyszenie Pszczelarzy "Pszczółka" powstało na przełomie 2001/2002 roku. Zrzesza 21 pszczelarzy a pod skrzydłami swoimi ma 2700 uli.

MISJA:
1. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz terenowych i innych instytucji.
2. Organizowanie różnych form dokształcania swoich członków.
3. Występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia do organów rządowych, administracyjnych i organów samorządowych w sprawach związanych z produkcją pszczelarską i ochroną środowiska naturalnego.
4. Informowanie o możliwościach w zbywaniu produktów pszczelich.
5. Współdziałanie ze związkami i spółdzielniami produkcyjno- handlowymi w zakresie pszczelarstwa.
6. Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania w zakresie pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej.
7. Działania na rzecz pszczelarzy w ramach mechanizmu WPR "Wsparcie rynku produktów pszczelich".