Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000032763
  • Rok założenia: 2000
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Aleja Zwycięstwa 3a
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Misja
- Prowadzenie działalności charytatywnej, filantropijnej, edukacyjnej, pomoc i opieka potrzebującym tj. bezdomnym,
bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, ubogim, dzieciom;
- Promocja Ziemi Oleckiej.

Wizytówka organizacji (prowadzone działania)
Prowadzenie Centrum Pomocy Zorganizowanej - dom dla bezdomnych, stołówka dla ubogich (25 miejsc noclegowych, usługi sanitarne, medyczne, odzież, posiłki).