Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000015922
  • Rok założenia: 1999
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Armii Krajowej 26
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku rozpoczęło swoją działalność od dnia 01.06.1999 r.
Funkcjonowanie Stowarzyszenia lokuje go jako jedną z najbardziej cennych inicjatyw lokalnych, która angażuje osoby niepełnosprawne, trafia na zainteresowanie i współpracę ich rodzin oraz osoby i instytucje gminne, powiatowe i ogólnopolskie.
Stowarzyszenie przyczynia się do poprawy standardu Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku. Czynnie przyjmuje zadania wypracowane w ramach programów celowych, realizując tym samym przyjętą misję wspierania, doskonalenia i rozszerzania form terapii i rehabilitacji macierzystej placówki.