Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej "Zdrowe Olecko"

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000179211
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Gołdapska 1
  • 19-400 Olecko
  • Powiat: olecki
  • Gmina: Olecko

Celem Fundacji jest wspieranie placówek służby zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
– wyposażanie w sprzęt, leki,materiały
– dofinansowywanie placówek publicznej służby zdrowia,
– pozyskiwanie sponsorów,
– zakup leków i materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek służby zdrowia.