Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ziemia Kozłowska"

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000312798
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Nidzicka 31
  • 13-124 Kozłowo
  • Powiat: nidzicki
  • Gmina: Kozłowo