Fundacja Im. Działyńskich

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000659041
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • ul. Działyńskich 9
  • 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Nowe Miasto Lubawskie

Mając na względzie tak wielkie zasługi rodu Działyńskich dla naszego kraju, a głównie historycznej Ziemi Chełmińskiej i Lubawskiej oraz liczne fundacje na rzecz bazyliki nowomiejskiej i dawnego klasztoru w Łąkach Bratiańskich postanowiliśmy założyć fundację i przyjąć za patrona ten eminentny ród.
Głównym celem Fundacji jest ochrona i konserwacja zabytków głównie z terenu Ziemi Lubawskiej, działalność kulturalna, animacyjna i edukacyjna w tym temacie. Ponadto powstanie fundusz stypendialny dla zdolnej lub utalentowanej artystycznie młodzieży przede wszystkim z terenu powiatu nowomiejskiego.