Fundacja ,,Drogowskazy”

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000556168
  • Rok założenia: 2015
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności, turystyka i krajoznawstwo
  • 13-306 Nielbark
  • Powiat: nowomiejski
  • Gmina: Kurzętnik

Fundacja realizuje przede wszystkim działania:
- na rzecz aktywności społecznej osób starszych,
- z zakresu ekonomi społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa medycznego,
- w obszarze turystyki i krajoznawstwa.
Na realizację tych działań Fundacja ,,Drogowskazy” pozyskała dotychczas środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, powiatu nowomiejskiego i gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Fundacja ,,Drogowskazy” wraz z Gminą Kurzętnik i Parafią w Lipinkach utworzyła i jest członkiem Spółdzielni Socjalnej ,,Solidna Piątka”.