Fundacja Naktuz

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000626001
  • Rok założenia: 2016
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ratownictwo i ochrona ludności, turystyka i krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Okartowo 30
  • 12-250 Okartowo
  • Powiat: piski
  • Gmina: Orzysz

Fundacja Naktuz powstała w czerwcu 2016 roku. Głównym celem powstania fundacji jest upowszechnianie i promocja sportu, w szczególności w zakresie wspierania i promocji rozwoju dzieci, młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych oraz dorosłych w zdobywaniu uprawnień właściwych polskich związków sportowych. Jednym z najważniejszych zadań jest organizowanie pomocy i ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na ryzyko utraty życia lub zdrowia na wodach. W swoich działaniach fundacja dąży do pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej, istotnej dla wszystkich służb ratowniczych.