Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000034087
  • Rok założenia: 1986
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Ściborki 6
  • 19-520 Ściborki
  • Powiat: gołdapski
  • Gmina: Banie Mazurskie

HROŚ to samodzielne stowarzyszenie harcerskie i ekologiczne. Został założony w roku 1986 przez dotychczasowego Wodza Naczelnego Dariusza Morsztyna. Przez pierwsze 2 lata działał w strukturach ZHP (Harcerski Ruch Ochrony Środowiska Chorągiew Suwalska), przez następne 2 lata nieformalnie, a od 1990 roku jako niezależne stowarzyszenie. Jest to specyficzna organizacja oparta na własnych, przez lata wypracowanych metodach.
HROŚ to organizacja harcerska, puszczańska.
W sensie harcerskim nawiązuje do nurtu skautowego i harcerskiego nazywanego "harcerstwem (skautingiem) leśnym". Jednak nie jest to typowy przedstawiciel tego kierunku. O ile skauting leśny przede wszystkim koncentruje się na poznaniu przyrody i jej zrozumieniu, to HROŚ przede wszystkim ją broni. To organizacja wychowawcza realizująca swoje cele przez własny system wychowawczy.