Fundacja Twin-Med

  • Forma prawna: Fundacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000724990
  • Rok założenia: 2018
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promocja i organizacja wolontariatu, ratownictwo i ochrona ludności, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Bystry 13/14
  • 11-500 Bystry
  • Powiat: giżycki
  • Gmina: Giżycko