Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000179207
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Kard. Wyszyńskiego 13
  • 11-220 Górowo Iławeckie
  • Powiat: bartoszycki
  • Gmina: Górowo Iławeckie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Górowie Iławeckim od 2003 roku prowadzi szerokie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych.

W ramach działalności Stowarzyszenia od początku 2007 roku funkcjonuje dzienny ośrodek wsparcia Centrum Barka – czyli Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Górowie Iławeckim.

Podstawowym celem działalności Barki jest zwiększenie aktywności życiowej i zaradności uczestników, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zaspokojenie potrzeb bytowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Do ośrodka obecnie uczęszcza 85 uczestników z terenu Miasta i Gminy Górowo Iławeckie.