Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000040169
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Lipowa 1
  • 19-300 Ełk
  • Powiat: ełcki
  • Gmina: Ełk

Podstawowe cele: - Pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym; - Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz ich integrację ze środowiskiem; - Współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie 31.08.2011 r. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 23.03.2004. W okresie swojej działalności Stowarzyszenie było organizatorem wielu imprez dla osób niepełnosprawnych o charakterze kulturalnym, artystycznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym i integracyjnym. Od 2004r Stowarzyszenie prowadzi Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w procesie ich leczenia, z którego rocznie korzysta ponad 30 osób. Członkowie Stowarzyszenia są wolontariuszami.