Stowarzyszenie Iławski Klub „Amazonki”

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000051167
  • Rok założenia: 1997
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
  • ul. Chełmińska 1
  • 14-200 Iława
  • Powiat: iławski
  • Gmina: Iława

Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki" jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną osobom dotkniętym rakiem piersi. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" i Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie oraz Rady Organizacji Pozarządowych powiatu iławskiego.
Celem ruchu jest dostarczanie osobom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia,ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.