Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000055831
  • Rok założenia: 1965
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • ul. Wańkowicza 5
  • 10-684 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem inspirowane ideą wielkich twórców polskiej rehabilitacji, założycieli Towarzystwa, profesorów Wiktora Degi, Mariana Weissa i Aleksandra Hulka, w swojej działalności społeczno-naukowej nawiązuje do najlepszych wzorów służby niepełnosprawnym w Polsce.