Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu

  • Forma prawna: Związek stowarzyszeń / federacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000057615
  • Rok założenia: 2001
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ul. Głowackiego 27A
  • 10-563 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem Federacji jest:
1. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwój młodzieży uzdolnionej sportowo na terenie całego województwa
2. Podnoszenie poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, a w szczególności tej, która uprawia dyscypliny olimpijskie.
3. Reprezentowanie interesów wszystkich członków wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz innych stowarzyszeń i organizacji.
4. Uczestnictwo w programowaniu i popularyzacji kultury fizycznej i sportu.
5. Wychowywanie młodzieży przez sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi.