Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy

  • Forma prawna: Związek stowarzyszeń / federacja
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000091746
  • Rok założenia: 2002
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: ochrona i promocja zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Ul. Kołobrzeska 13, p. 314
  • 10-444 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym - uczniów, nauczycieli, rodziców i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.
Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej.
Realizuje zadania w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i zdrowia określone przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i odpowiednie władze samorządowe.