Warmińsko‐Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000149263
  • Rok założenia: 2003
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, turystyka i krajoznawstwo
  • ul. Staromiejska 1
  • 10-017 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1.wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego;
2.budowa wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie;
3.podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów;
4.integrowanie środowiska podmiotów działających w zakresie turystyki;
5.kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki;
6.rozwój oferty turystycznej regionu;
7.tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, w tym z Polską Organizacją Turystyczną, a
także z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.