Pracownia Powidia

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: Ewidencja stow. zwykłych nr 17/2017
  • Rok założenia: 2017
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyka i krajoznawstwo
  • ul. Wawrzyczka 1/3
  • 10-762 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn

Pracownia Powidia to stowarzyszenie zwykłe, działające na rzecz propagowania rozwoju turystyki kulturowej, edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur, a także ich popularyzacji w kraju i za granicą.