Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000154257
  • Rok założenia: 1978
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ul. Zamkowa 2
  • 10-074 Olsztyn
  • Powiat: miasto Olsztyn
  • Gmina: Olsztyn
  • tel. 89 527 95 96

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powstało w 1978 roku i od tamtego czasu aktywnie wspiera działalność muzealną. Uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz podejmuje liczne inicjatywy.