Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Forma prawna: Stowarzyszenie
  • Numer KRS lub innej ewidencji: 0000319807
  • Rok założenia: 2008
  • Organizacja pożytku publicznego: Nie
  • Zakres działania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • ul. Kościuszki 25
  • 19-300 Ełk
  • Powiat: ełcki
  • Gmina: Ełk
  • tel. 668 238 934

EUTW w Ełku jest zrzeszeniem osób fizycznych związanych na czas nieograniczony dla propagowania i realizacji aktywności życia osób starszych. Celem jest prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych (wiek 50+) emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne. EUTW realizuje swoje cele przez prowadzenie, wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych (jęz. angielskiego,jęz. niemieckiego, jęz.rosyjskiego, jęz.włoskiego). Upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów - internet. Zajęcia informatyczne. Organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych - poznawanie kraju, okolicy, świata. Poznawanie zabytków i kultury.